sâmbătă, mai 18Liberalist.ro - Portal Business

Cele mai recente modificări fiscale pentru PFA-uri și profesii liberale

Fii inspirat, trimite articolul unui prieten
Cele mai recente modificări fiscale pentru PFA-uri și profesii liberale

În 2024, modificările fiscale pentru PFA-uri, profesii liberale și salariați influențează cheltuielile deductibile, modalitatea de calcul a contribuțiilor sociale și impozitul pe venit.

IMPOZITUL PE VENIT PFA

Impozitul pe venit realizat în 2024 este de 10%. Această cotă se aplică fie la venitul net pentru activitățile impozitate în sistem real, fie la valoarea normei de venit.

Venitul net în sistem real este diferența dintre venitul total încasat și cheltuielile deductibile plătite pe parcursul anului fiscal. Venitul impozabil reprezintă suma rezultată după deducerea contribuțiilor sociale și a eventualelor pierderi din anii precedenți.

Contribuabilii care în anul fiscal 2023 au avut un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro, la cursul BNR, trebuie să-și calculeze venitul net anual în sistem real, începând cu anul fiscal 2024.

CONTRIBUTIA CAS APLICABILA PENTRU PFA

Contribuția la asigurările sociale (pensii) este de 25%. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală trebuie să plătească contribuții de asigurări sociale dacă au venituri nete totale de cel puțin 12 sau 24 de salarii minime brute.

Suma datorată ca și contribuție la asigurările sociale reprezintă 25% din venitul ales și este deductibilă pentru anul fiscal 2024. Persoanele fizice care desfășoară activități independente pentru care impozitul și contribuțiile nu se rețin de către plătitorul de venit trebuie să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Contribuția la asigurările sociale pentru 2024 se calculează și se plătește de către contribuabili până la data de 25 mai 2025. ANAF nu va mai emite decizii de impunere în urma depunerii Declarației Unice.

CONTRIBUTIA LA ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE – PFA

Contribuția la asigurările de sănătate (CASS) este de 10%. Din 2024, calculul contribuției CASS nu mai include toate veniturile cumulate ale unui PFA, inclusiv cele din chirii, dividende, vânzări de acțiuni și dobânzi. Aceste venituri vor fi supuse altor sume datorate la CASS începând cu 2024.

CASS este calculată de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul.

Pentru veniturile obținute începând cu 2024, se introduce un nou plafon maxim, de 60 de salarii minime brute. Pentru veniturile care depășesc acest plafon, persoanele care obțin venituri din activități independente datorează CASS calculat la această sumă.

Pentru sumele mai mici de 60 de salarii minime, baza de calcul a CASS pentru anul fiscal 2024 este venitul net realizat, care nu poate fi mai mic decât plafonul de 6 salarii și nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii minime pe economie.

Contribuția la sănătate este deductibilă la calculul venitului impozabil începând cu 2024.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente pentru care nu există obligația reținerii la sursă a CASS trebuie să depună declarația unică până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.

CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor și alte surse păstrează plafoanele de până acum: 6, 12, 24 de salarii.

Din 2024, orice persoană care desfășoară o activitate independentă va plăti CASS la nivelul a cel puțin 6 salarii minime pe economie, chiar dacă activitatea a obținut un venit net mai mic decât plafonul de 6 salarii sau este pe pierdere.

În cazul în care titularul PFA / profesie liberală a obținut în 2024 un venit net mai mic decât plafonul de 6 salarii, dar a fost asigurat la sănătate ca salariat sau din alte venituri pentru care s-a plătit CASS, nu datorează CASS la plafonul minim.

Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate reprezintă 1% din venit. Persoanele fizice care desfășoară activități independente se pot asigura pentru concedii medicale. Procentul de asigurare este de 1%, iar baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât valoarea salariului minim brut pe țară și nici mai mare decât triplul acestei valori.

Pentru a beneficia de indemnizație de concediu se semnează contractul de asigurare cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizației este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

VALOAREA TICHETELOR DE MASĂ – PFA

Tichetele de masă, de creșă și voucherele de vacanță sunt subiectul unor modificări începând cu 1 ianuarie 2024. Valoarea maximală a tichetelor de masă este majorată la 40 de lei, de la 35 lei. Pentru tichetele de masă se datorează contribuție la sănătate începând cu aceeași dat

ALTE PREVEDERI FISCALE ÎN 2024

  • Cheltuielile pentru sponsorizare nu mai sunt luate în considerare la calculul venitului impozabil.
  • Abonamentele pentru sala de sport sunt deductibile în limita a 100 de euro pe an.
  • Cheltuielile cu achiziționarea caselor de marcat nu mai sunt scăzute din impozitul datorat. Aceste cheltuieli devin deductibile în calculul venitului impozabil.
  • Abrogarea redistribuirii a 3,5% din impozit.
  • Pierderile fiscale pot fi recuperate în proporție de până la 70% din venitul net realizat, pe o perioadă de maximum 5 ani.
  • E-factura devine obligatorie începând cu 1 ianuarie 2024, iar sancțiunile pentru ne-transmiterea ei vor fi aplicate începând cu 1 aprilie. De la 1 iulie, facturile emise trebuie să fie doar în format electronic, altfel, cheltuielile și TVA-ul nu sunt deductibile.
  • Se impune un plafon de maxim 50.000 lei la casieria fiecărui punct de lucru sau a sediului social/profesional în registrul de casă.

SERVICII

Citește și alte știri similare pe Liberalist.ro:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *