vineri, decembrie 8Liberalist.ro - Portal Business

Libertati – Constitutia României

Fii inspirat, trimite articolul unui prieten
Libertati – Constitutia României

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

TITLUL I – Principii generale

ARTICOLUL 1 – Statul român
ARTICOLUL 2 – Suveranitatea
ARTICOLUL 3 – Teritoriul
ARTICOLUL 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
ARTICOLUL 5 – Cetăţenia
ARTICOLUL 6 – Dreptul la identitate
ARTICOLUL 7 – Românii din străinătate
ARTICOLUL 8 – Pluralismul şi partidele politice
ARTICOLUL 9 – Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale
ARTICOLUL 10 – Relaţii internaţionale
ARTICOLUL 11 – Dreptul internaţional şi dreptul intern
ARTICOLUL 12 – Simboluri naţionale
ARTICOLUL 13 – Limba oficială
ARTICOLUL 14 – Capitala

TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

CAPITOLUL I – Dispoziţii comune

ARTICOLUL 15 – Universalitatea
ARTICOLUL 16 – Egalitatea în drepturi
ARTICOLUL 17 – Cetăţenii români în străinătate
ARTICOLUL 18 – Cetăţenii străini şi apatrizii
ARTICOLUL 19 – Extrădarea şi expulzarea
ARTICOLUL 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului
ARTICOLUL 21 – Accesul liber la justiţie

CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale

ARTICOLUL 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică
ARTICOLUL 23 – Libertatea individuală
ARTICOLUL 24 – Dreptul la apărare
ARTICOLUL 25 – Libera circulaţie
ARTICOLUL 26 – Viaţa intimă, familială şi privată
ARTICOLUL 27 – Inviolabilitatea domiciliului
ARTICOLUL 28 – Secretul corespondenţei
ARTICOLUL 29 – Libertatea conştiinţei
ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare
ARTICOLUL 31 – Dreptul la informaţie
ARTICOLUL 32 – Dreptul la învăţătură
ARTICOLUL 33 – Accesul la cultură
ARTICOLUL 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii
ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sănătos
ARTICOLUL 36 – Dreptul de vot
ARTICOLUL 37 – Dreptul de a fi ales
ARTICOLUL 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
ARTICOLUL 39 – Libertatea întrunirilor
ARTICOLUL 40 – Dreptul de asociere
ARTICOLUL 41 – Munca şi protecţia socială a muncii
ARTICOLUL 42 – Interzicerea muncii forţate
ARTICOLUL 43 – Dreptul la grevă
ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privată
ARTICOLUL 45 – Libertatea economică
ARTICOLUL 46 – Dreptul la moştenire
ARTICOLUL 47 – Nivelul de trai
ARTICOLUL 48 – Familia
ARTICOLUL 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor
ARTICOLUL 50 – Protecţia persoanelor cu handicap
ARTICOLUL 51 – Dreptul de petiţionare
ARTICOLUL 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
ARTICOLUL 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

CAPITOLUL III – Îndatoririle fundamentale

ARTICOLUL 54 – Fidelitatea faţă de ţară
ARTICOLUL 55 – Apărarea ţării
ARTICOLUL 56 – Contribuţii financiare
ARTICOLUL 57 – Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

CAPITOLUL IV – Avocatul Poporului

ARTICOLUL 58 – Numirea şi rolul
ARTICOLUL 59 – Exercitarea atribuţiilor
ARTICOLUL 60 – Raportul în faţa Parlamentului

TITLUL III – Autorităţile publice

CAPITOLUL I – Parlamentul

SECŢIUNEA 1 – Organizare şi funcţionare

ARTICOLUL 61 – Rolul şi structura
ARTICOLUL 62 – Alegerea Camerelor
ARTICOLUL 63 – Durata mandatului
ARTICOLUL 64 – Organizarea internă
ARTICOLUL 65 – Şedinţele Camerelor
ARTICOLUL 66 – Sesiuni
ARTICOLUL 67 – Actele juridice şi cvorumul legal
ARTICOLUL 68 – Caracterul public al şedinţelor

SECŢIUNEA a 2-a – Statutul deputaţilor şi al senatorilor

ARTICOLUL 69 – Mandatul reprezentativ
ARTICOLUL 70 – Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
ARTICOLUL 71 – Incompatibilităţi
ARTICOLUL 72 – Imunitatea parlamentară

SECŢIUNEA a 3-a – Legiferarea

ARTICOLUL 73 – Categorii de legi
ARTICOLUL 74 – Iniţiativa legislativă
ARTICOLUL 75 – Sesizarea Camerelor
ARTICOLUL 76 – Adoptarea legilor şi a hotărârilor
ARTICOLUL 77 – Promulgarea legii
ARTICOLUL 78 – Intrarea în vigoare a legii
ARTICOLUL 79 – Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II – Preşedintele României

ARTICOLUL 80 – Rolul Preşedintelui
ARTICOLUL 81 – Alegerea Preşedintelui
ARTICOLUL 82 – Validarea mandatului şi depunerea jurământului
ARTICOLUL 83 – Durata mandatului
ARTICOLUL 84 – Incompatibilităţi şi imunităţi
ARTICOLUL 85 – Numirea Guvernului
ARTICOLUL 86 – Consultarea Guvernului
ARTICOLUL 87 – Participarea la şedinţele Guvernului
ARTICOLUL 88 – Mesaje
ARTICOLUL 89 – Dizolvarea Parlamentului
ARTICOLUL 90 – Referendumul
ARTICOLUL 91 – Atribuţii în domeniul politicii externe
ARTICOLUL 92 – Atribuţii în domeniul apărării
ARTICOLUL 93 – Măsuri excepţionale
ARTICOLUL 94 – Alte atribuţii
ARTICOLUL 95 – Suspendarea din funcţie
ARTICOLUL 96 – Punerea sub acuzare
ARTICOLUL 97 – Vacanţa funcţiei
ARTICOLUL 98 – Interimatul funcţiei
ARTICOLUL 99 – Răspunderea preşedintelui interimar
ARTICOLUL 100 – Actele Preşedintelui
ARTICOLUL 101 – Indemnizaţia şi celelalte drepturi

CAPITOLUL III – Guvernul

ARTICOLUL 102 – Rolul şi structura
ARTICOLUL 103 – Investitura
ARTICOLUL 104 – Jurământul de credinţă
ARTICOLUL 105 – Incompatibilităţi
ARTICOLUL 106 – Încetarea funcţiei de membru
ARTICOLUL 107 – Primul-ministru
ARTICOLUL 108 – Actele Guvernului
ARTICOLUL 109 – Răspunderea membrilor Guvernului
ARTICOLUL 110 – Încetarea mandatului

CAPITOLUL IV – Raporturile Parlamentului cu Guvernul

ARTICOLUL 111 – Informarea Parlamentului
ARTICOLUL 112 – Întrebări, interpelări şi moţiuni simple
ARTICOLUL 113 – Moţiunea de cenzură
ARTICOLUL 114 – Angajarea răspunderii Guvernului
ARTICOLUL 115 – Delegarea legislativă

CAPITOLUL V – Administraţia publică

SECŢIUNEA 1 – Administraţia publică centrală de specialitate

ARTICOLUL 116 – Structura
ARTICOLUL 117 – Înfiinţarea
ARTICOLUL 118 – Forţele armate
ARTICOLUL 119 – Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

SECŢIUNEA a 2-a – Administraţia publică locală

ARTICOLUL 120 – Principii de bază
ARTICOLUL 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti
ARTICOLUL 122 – Consiliul judeţean
ARTICOLUL 123 – Prefectul

CAPITOLUL VI – Autoritatea judecătorească

SECŢIUNEA 1 – Instanţele judecătoreşti

ARTICOLUL 124 – Înfăptuirea justiţiei
ARTICOLUL 125 – Statutul judecătorilor
ARTICOLUL 126 – Instanţele judecătoreşti
ARTICOLUL 127 – Caracterul public al dezbaterilor
ARTICOLUL 128 – Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie
ARTICOLUL 129 – Folosirea căilor de atac
ARTICOLUL 130 – Poliţia instanţelor

SECŢIUNEA a 2-a – Ministerul Public

ARTICOLUL 131 – Rolul Ministerului Public
ARTICOLUL 132 – Statutul procurorilor

SECŢIUNEA a 3-a – Consiliul Superior al Magistraturii

ARTICOLUL 133 – Rolul şi structura
ARTICOLUL 134 – Atribuţii

TITLUL IV – Economia şi finanţele publice

ARTICOLUL 135 – Economia
ARTICOLUL 136 – Proprietatea
ARTICOLUL 137 – Sistemul financiar
ARTICOLUL 138 – Bugetul public naţional
ARTICOLUL 139 – Impozite, taxe şi alte contribuţii
ARTICOLUL 140 – Curtea de Conturi
ARTICOLUL 141 – Consiliul Economic şi Social

TITLUL V – Curtea Constituţională

ARTICOLUL 142 – Structura
ARTICOLUL 143 – Condiţii pentru numire
ARTICOLUL 144 – Incompatibilităţi
ARTICOLUL 145 – Independenţa şi inamovibilitatea
ARTICOLUL 146 – Atribuţii
ARTICOLUL 147 – Deciziile Curţii Constituţionale

TITLUL VI – Integrarea euroatlantică

ARTICOLUL 148 – Integrarea în Uniunea Europeană
ARTICOLUL 149 – Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII – Revizuirea Constituţiei

ARTICOLUL 150 – Iniţiativa revizuirii
ARTICOLUL 151 – Procedura de revizuire
ARTICOLUL 152 – Limitele revizuirii

TITLUL VIII – Dispoziţii finale şi tranzitorii

ARTICOLUL 153 – Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 154 – Conflictul temporal de legi
ARTICOLUL 155 – Dispoziţii tranzitorii
ARTICOLUL 156 – Republicarea Constituţiei

CITESTE CONSTITUTIA IN INTREGIME AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

X