miercuri, iulie 24Liberalist.ro - Portal Business

BNR: Riscuri sistemice în sectorul financiar românesc

Fii inspirat, trimite articolul unui prieten
BNR: Riscuri sistemice în sectorul financiar românesc

Conform unui raport public al BNR, cele mai mari 10 bănci din România au evaluat riscul de nerambursare a creditelor contractate la categoria riscurilor sistemice ridicate şi în creştere în următoarea perioadă.

Cele mai mari instituţii de credit autohtone au iden­ti­ficat şapte riscuri sistemice ridicate şi trei riscuri mo­derate ca urmare a încheierii mo­ratoriilor pentru amâ­na­rea ratelor de plată şi pe fondul în­răutăţirii condi­ţi­ilor ma­cro­eco­nomice.

Raportul BNR a identificate următoarele riscuri

Raportului BNR a identificate următoarele riscuri în categoria riscuri sistemice ridicate:

  • deteriorarea echili­bre­lor macroecono­mice in­terne
  • riscul de neram­bur­sare a creditelor contrac­tate de sectorul negu­ver­namental
  • cadrul legislativ incert și impredictibil în do­meniul financiar-bancar
  • riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente.
  • riscul asociat inovaţiei financiare şi provocărilor la adresa securităţii cibernetice
  • riscul privind lichiditatea sectorului bancar
  • riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public

Riscul creditului comercial

La aceste riscuri se adaugă o creștere a riscului sistemic de neplată a creditului comercial, mai cunoscut sub numele de credit la furnizor. Volumul de credit comercial din economia noastră este de trei ori mai mare decât creditul bancar, respective 383 de miliarde (credit comercial) versus 117 de miliarde de lei (credi bancar). În acelaşi timp, termenul mediu de plată al facturilor în România a ajuns la 114 zile, de două ori peste media europeană şi faţă de nivelul înregistrat în urmă cu un deceniu.

Estimarile BNR pentru 2020

Evaluările instituțiilor de credit se situează în aceeași direcție cu rezultatele analizelor derulate de BNR 6. Conform acestora din urmă, riscul sistemic privind tensiunile la nivelul echilibrelor macroeconomice, inclusiv ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, este considerat cel mai important risc sistemic pentru stabilitatea financiară, fiind singurul evaluat drept sever. În plus, riscul privind incertitudinile la nivel global în contextul pandemiei COVID-19 și riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental sunt evaluate la un nivel ridicat, așteptările fiind de stabilizare pentru următoarea perioadă.

În final, riscul privind accesul la finanțare al economiei reale se află în categoria riscurilor moderate, cu perspective de menținere constantă a nivelului de risc în următoarea perioadă.

În primul trimestru al anului 2021, creșterea economică s-a situat la 2,9 la sută (modificare trimestrială în termeni reali), după o contracție de 3,9 la sută în 2020.


Comisia Europeană estimează o creștere de 7,4


Comisia Europeană estimează o creștere de 7,4 la sută la sfârșitul anului, urmată de un avans de 4,9 la sută în 2022. Spre deosebire de majoritatea statelor europene, în România spațiul fiscal de acțiune a fost limitat semnificativ de politicile din perioada de expansiune economică, iar necesitatea implementării măsurilor economice de
combatere a efectelor pandemiei a determinat o adâncire a deficitului bugetar (9,7 la sută din PIB în anul 2020), coroborată cu majorarea datoriei publice în apropierea pragului de semnal (49,9 la sută din PIB în aprilie 2021, în creștere cu 14,6 puncte procentuale față de finele anului 2019). În acest context economic și financiar, se estimează o creștere a ratelor de nerambursare pentru creditele acordate sectorului neguvernamental; probabilitatea de nerambursare pentru perioada martie 2021 – martie 2022 fiind estimată la 4,8 la sută pentru companiile nefinanciare.

În ceea ce privește riscul asociat cadrului legislativ se observă o diminuare a acestuiaspre sfârșitul anului 2020. Conform instituțiilor de credit, riscurile sistemice care sunt clasate la un nivel moderat vizează:

(1) evoluțiile din piața imobiliară comercială,
(2) lichiditatea sectorului bancar,

(3) creșterea costului de finanțare și

(4) riscul climatic.


Cu excepția riscului privind lichiditatea sectorului bancar, celelalte riscuri din această
categorie nu înregistrează evoluții notabile de la exercițiul anterior, septembrie 2020).

Citește știri similare pe Liberalist.ro:

Facebook ne-a amenințat cu suspendarea paginilor noastre Liberalist.ro deoarece scriem pe subiecte care contrazic narațiunea companiei și interesele sale politice de stânga. Nu suntem singurii, probabil și dvs. ați observat faptul că anumite postări care contravin narațiunea oficială sunt considerate ‘spam’ sau ‘mesaje neautoritative’ și în consecință depublicate. De aceea, încercăm să dezvoltăm un grup pe Telegram ca o alternativă anti-cenzură. ABONEAZĂ-MĂ LA TELEGRAM

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *