sâmbătă, februarie 24Liberalist.ro - Portal Business

COMISIA DE ANCHETĂ și DNA pentru Voiculescu și Barna pentru că au achiziţionat 100 milioane doze

Fii inspirat, trimite articolul unui prieten
Legislație & Scop: COMISIA DE ANCHETĂ a achizițiilor efectuate în sectorul sanitar pe timpul stării de urgență

Comisia de anchetă încă nu este activă deoarece PNL, PSD, USR si UDMR blocheaza anchetarea prevalându-se de faptul că există deja o anchetă penală deschisă, care de fapt sălăsluiește într-un sertar la DNA de luni de zile.

Însă, președintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătăţii, şi Dan Barna, fost vicepremier, ar trebui să dea explicaţii în faţa procurorilor DNA pentru că au achiziţionat 100 milioane doze de vaccinuri anti-COVID pentru 15 milioane de români.

”Cele 100 de milioane de doze au costat 730 de milioane de euro, iar Ciolacu lansează ideea că în spate s-ar fi aflat niște interese majore. Mai mult, liderul PSD a adăugat că autorităţile au mai făcut un contract de 40 de milioane doze, pentru anii 2022 şi 2023, care nu au ajuns încă în România,” relatează Romaniatv.net

COMISIA DE ANCHETĂ a achizițiilor efectuate în pandemie (Legislație și Scop)

Comisia de anchetă a achizițiilor efectuate în sectorul sanitar pe timpul stării de urgență a fost APROBATĂ în plenul Camerei Deputaților. PNL și UDMR au votat împotrivă.

„Date fiind numeroasele informaţii şi polemici care au fost vehiculate sau expuse în spaţiul public, referitoare la achiziţiile în regim de urgenţă de consumabile medicale, diferite echipamente de protecţie, consumabile medicale, dezinfectanţi, măşti şi mănuşi sanitare, alte produse destinate combaterii efectelor generate de pandemia de COVID, considerăm necesară anchetarea, la nivel parlamentar, a achiziţiilor publice, precum şi dacă au fost respectate principiile juridice şi etice care constituţie temeiul acestor proceduri: legalitatea, transparenţa competitivitatea, tratamentul egal.

Comisia de anchetă va avea drept obiective investigarea potenţialelor situaţii incompatibile cu legislaţia în vigoare, a eventualelor abuzuri comise de factorii de decizie, a suspiciunilor rezonabile care au circulat în mass-media încă de la debutul stării de urgenţă, în martie anul trecut.

Rolul Comisiei de anchetă va fi de a stabili responsabilităţile referitoare la comiterea de abuzuri şi fapte care au exedat cadrul legal, dar şi rolul pe care l-au avut anumiţi decidenţi la nivel guvernamental sau în alte instituţii aflate în subordinea ministerelor în punerea în aplicare a procedurilor de achiziţie publică cu încălcarea dispoziţiilor legale”, arată proiectul de hotărâre pentru înfiinţarea acestei comisii de anchetă.

Despre Comisia de anchetă a achizițiilor efectuate în sectorul sanitar pe timpul stării de urgență

Camera Deputaţilor constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Se pot constitui, de asemenea, comisii de mediere sau alte comisii comune cu Senatul.

Comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 11 – 33 de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar.

Numărul membrilor comisiilor permanente se stabileşte, pentru fiecare caz, de Camera Deputaţilor.

Numărul membrilor şi componenţa nominală a comisiilor de anchetă sau speciale se aprobă o dată cu constituirea acestora.

Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepţia membrilor Comisiei pentru regulament, ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi ai Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, care pot face parte şi dintr-o altă comisie permanentă.

Alcătuirea comisiilor Camerei Deputaţilor se face cu respectarea configuraţiei politice a Camerei.

Pentru fiecare comisie, numărul de locuri care revine fiecărui grup parlamentar sau deputaţilor independenţi se aprobă de Camera Deputaţilor, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

Membrii comisiilor sunt desemnaţi prin acordul liderilor grupurilor parlamentare, cu respectarea configuraţiei politice a Camerei. În cazul în care nu există dezacord asupra desemnării membrilor în comisii, Camera va aproba componenţa comisiilor cu votul deschis al majorităţii deputaţilor prezenţi.

Dacă grupurile parlamentare nu ajung la un acord asupra componenţei uneia sau a mai multor comisii, Biroul permanent propune şi Camera hotărăşte, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, asupra candidaturilor susţinute de fiecare dintre grupurile parlamentare, respectându-se configuraţia politică a Camerei.

Şedinţele comisiilor sunt publice, cu excepţia cazurilor în care plenul acestora prevede altfel.

Lucrările pot fi transmise la radio sau televiziune. Miniştrii au acces la lucrările comisiilor. Dacă li se solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie.

Guvernul trebuie înştiinţat, prin preşedintele comisiei, cu cel puţin 24 de ore înainte, de data la care au loc şedinţele acestora.

La şedinţele comisiilor au dreptul să participe deputaţii şi senatorii care au făcut propuneri care stau la baza lucrărilor acestora (autori de propuneri legislative, de amendamente etc.) precum şi, la cererea preşedintelui comisiei, specialişti ai Consiliului Legislativ.

Comisiile pot invita să participe la şedinţe persoane interesate, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi specialişti.

Raportul Comisiei

Pentru ca şedinţele comisiilor să aibă loc în mod legal este necesară participarea majorităţii membrilor care le compun. Hotărârile comisiilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. La începerea dezbaterii unei lucrări aflate pe ordinea de zi comisia desemnează, la propunerea preşedintelui, unul sau mai mulţi raportori dintre membrii săi. Aceştia vor asigura redactarea raportului sau a avizului comisiei, care va fi supus aprobării acesteia. Rapoartele şi avizele vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerea contrară motivată a celorlalţi deputaţi din comisie.

Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge şi la vot secret. Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiilor se încheie procese-verbale, care pot fi consultate de deputaţi.

La sfârşitul fiecărei şedinţe, prin grija biroului comisiei, se redactează un comunicat de presă. Sinteza lucrărilor fiecărei comisii se publică săptămânal în Monitorul Oficial al României, partea a II-a. Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul votului asupra articolelor şi proiectelor de lege, numele şi prenumele celor absenţi.

Comisia, în cazuri justificate, va putea hotărî stenografierea dezbaterilor acesteia.

Legislatia Comisiei de Ancheta

Organizarea Senatului – Comisiile Senatului –
4.
 Comisii de anchetă

Art. 78. 

(1) La cererea unei treimi din numărul membrilor săi, Senatul poate hotărî înființarea unei comisii de anchetă, fiind aplicabile prevederile art. 4365art. 76 și ale art. 77 alin. (2)(7). Raportul comisiei se depune la Biroul permanent, care îl include pe ordinea de zi a plenului Senatului în cel mult 15 zile.

(2) După dezbaterea raportului Senatul adoptă o hotărâre cu privire la acesta.

Art. 79. 

(1) Comisia de anchetă poate invita orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.

(2) La cererea comisiei de anchetă, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării ori care deține un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoștință sau să le înfățișeze. Instituțiile și organizațiile sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

(3) Când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunoștințele unor experți, comisia de anchetă poate dispune efectuarea de expertize.

→ CLICK PENTRU OFERTELE DR. MAX | ELEFANT.RO | LENSA

Citește alte știri pe Liberalist.ro:

Credit cu buletinul – lista celor mai bune oferte!
Un parlamentar finlandez se confruntă cu doi ani de închisoare pentru că este creștin
ASALT: Educația Sexuală în școli fără acordul părinților! Ce conține programa școlară propusă?
VIRAL: Viața după Covid și libertățile pe cale de dispariție
Fondul Monetar Internațional vrea să știe ce cauți pe internet. Ce pățești dacă nu ești cetățean model
Consultantul de business și marketing în București. Cine apelează la ei și ce onorarii practică?
‘Idolul’ Fauci a admis că virusul Covid19 ar fi putut fi chiar unul din virusurile finanțate de el
De ce costă 1.000€ dacă este un CRM gratuit? Digitalizarea vânzărilor
Libertăți individuale – Constituția României

Facebook ne-a amenințat cu suspendarea paginilor noastre Liberalist.ro deoarece scriem pe subiecte care contrazic narațiunea companiei și interesele sale politice de stânga. De aceea, încercăm să dezvoltăm un grup pe Telegram ca o alternativă anti-cenzură. ABONEAZĂ-MĂ LA TELEGRAM