miercuri, iunie 19Liberalist.ro - Portal Business
Fii inspirat, trimite articolul unui prieten

Termeni și Condiții,

Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor

Liberalist.ro

Versiune actualizată la data de 12 Iunie 2021

Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea Liberalist.ro (denumită în continuare „Platforma” și/sau „Liberalist.ro”). Noțiunile de Liberalist.ro și/sau Platformă include website-ul www.Liberalist.ro. Utilizarea Liberalist.ro este supusă unui Contract de Utilizare încheiat între dumneavoastră pe de o parte, și Liberalist.ro (menționat in text cu numele de Proprietarii).

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii utilizării Liberalist.ro. Continuarea utilizării Platformei reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenele și condițiile de mai jos. În situația în care nu sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții (denumite în continuare “Condițiile”), trebuie să opriți utilizarea Platformei, Contractul de Utilizare încetând.

Termenele și condițiile se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durata reînoindu-se cu fiecare accesare, respectiv utilizare a Liberalist.ro. În plus, în situația nerespectării Condițiilor, putem în orice moment să suspendăm sau să oprim accesul la serviciilor noastre.

Condițiile stabilesc utilizarea serviciilor noastre referitoare la conținutul nostru și ce puteți face cu acesta (cu titlul de exemplu, dar fara a ne limita la partajare, copierea adreselor articolelor, a conținutului știrilor etc.), drepturile noastre și obligațiile dumneavoastră.

Condițiile trebuie citite la fiecare utilizare și verificate pentru actualizări, ultima versiune fiind cea care se aplică întotdeauna (de obicei, vom face actualizări atunci când vom lansa un nou serviciu sau o nouă funcționalitate sau când schimbăm modul în care furnizăm un serviciu sau trebuie să ne conformăm unei noi cerințe legale).

1. Utilizarea Liberalist.ro

1.1 Pentru a beneficia de funcționalitățile Liberalist.ro, utilizatorii au nevoie de un calculator personal (PC, Mac sau laptop), o conexiune stabilă la internet și de un browser web instalat (de exemplu, Mozzila Firefox, Safari, Chrome) prin intermediul căruia vor putea accesa adresa Liberalist.ro . Pentru claritate, utilizarea serviciilor de accesare Liberalist.ro, cum ar fi serviciile de internet fix, mobil sau mobil roaming, serviciile de acces la calculatoare sau dispozitive mobile legate la internet nu sunt furnizate de Liberalist.ro și pot presupune încheierea de contracte cu furnizorii acestora precum și plata anumitor tarife către respectivii furnizori.

1.2 Liberalist.ro poate fi utilizat în vederea obținerii de informații noi și știri din diverse domenii de interes, din țară sau din afara țării. 

1.3 Pe Liberalist.ro veți putea citi și/sau vizualiza știri din diverse domenii, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: politică, economie, justiție, cultură, sănătate, știri sau informații externe, sport și IT.

2.Limitări și Disponibilitate

2.1 Sunteți de acord cu utilizarea Liberalist.ro doar pentru scopul stabilit și permis de Contractul de Utilizare și numai în măsura permisă de lege. 

2.2 Depășirea oricărei limite aplicabile sau rezonabile de transfer (trafic) este interzisă și vă poate împiedica să utilizați Platforma, respectiv să accesați conținut nou care a generat un trafic excesiv. Dacă utilizarea amenință în mod intenționat sau neintenționat capacitatea de a furniza Liberalist.ro, proprietarii website-ului va avea dreptul să ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja serviciul, ceea ce poate include suspendarea accesului.

2.3 Proprietarii nu garanteaza că Liberalist.ro sau parte din aceasta este adecvată sau disponibilă pentru a fi utilizată într-o anumită locație. În măsura în care alegeți să accesați și să utilizați Platforma, o veți face din proprie inițiativă și sunteți responsabil de respectarea legilor aplicabile.

2.4 Proprietarii nu garantează că utilizarea serviciului va fi neîntreruptă sau fără erori și sunteți de acord că la anumite intervale de timp serviciul poate fi suspendat pentru perioade nedefinite de timp, conform Condițiilor.

2.5 În plus, înțelegeți și declarați că Liberalist.ro este furnizat “ca atare” și “așa cum este disponibil”. Proprietarii, angajații și afiliații săi își declină în mod expres orice garanții referitoare la utilizarea Platformei, inclusiv garanții referitoare la (i) satisfacerea de către Platformă a cerințelor dumneavoastră; (ii) funcționarea neîntreruptă și fără erori a Platformei; (iii) corectitudinea și fiabilitatea informațiilor.

2.6 În limita maximă permisă de lege, Proprietarii exclud orice răspundere contractuală sau delictuală față de utilizatori sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract de utilizare sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie că sunt efective la momentul producerii lor sau provin din beneficii nerealizate, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Platformei, provenite din vina Proprietarilor (neglijență, imprudență), indiferent dacă Proprietarii au fost avertizate sau au constatat singure de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

2.7 Proprietarii nu exclud răspunderea pentru situații în care, ca urmare a unor dispoziţii legale imperative, aceasta nu poate fi exclusă contractual.

3. Conținutul Liberalist.ro

3.1 Prin noțiunea de conținut înțelegem, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la: flux video (Liberalist.ro Live), texte, materiale audio, materiale video, imagini, însemne, mărci și logo-uri, programe de calculator, baze de date, coduri sursă și meta-date sau alte asemenea, puse la dispoziția utilizatorilor de către Noi. Uneori, poate include și conținut care este deținut sau controlat de către terți și pentru care avem permisiunea de a vi-l pune la dispoziție.

3.2 Utilizatorii declară și înțeleg că prin utilizarea Platformei și accesarea știrilor și/sau informațiilor, există posibilitatea să întâlnească un conținut care îi poate afecta emoțional sau pe care îl pot considera inadecvat sau nepotrivit preferințelor și/sau convingerilor acestora. Proprietarii nu controlează și nu răspund pentru conținut, știrile și informațiile găzduite nu reprezintă opinia jurnaliștilor, angajaților și/sau Proprietarilor și sunt prezentate din punct de vedere obiectiv și informativ. Proprietarii vor depune toate eforturile rezonabile de a găzdui păreri, evaluări, comentarii și analize cât mai diverse în efortul de a mulțumi cât mai mulți utilizatori în funcție de preferințele acestora.

3.3 Suplimentar, Liberalist.ro poate include și conținut care nu este adecvat pentru publicul tânăr. În situația în care permiteți unui copil să vă folosească dispozitevele pentru a accesa Liberalist.ro, sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă un astfel de conținut este sau nu potrivit pentru a fi vizualizat de către un copil.

4. Conținutul Utilizatorilor

4.1 Utilizatorii au oportunitatea de a contribui și a participa la programele/editorialele/emisiunile noastre prin, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la apeluri, mesaje de tip SMS, comentarii și mesaje prin intermediul platformelor de socializare.

4.2 Prin transmiterea conținutului ne acordați o licență neexclusivă, pentru întreagă durată de protecție, de a utiliza și partaja în orice modalitate și în orice mediu (inclusiv Radio,TV și on-line), în întreaga lume, și fără nicio altă responsabilitate față de dumneavoastră.

4.3 În situația în care o să folosim conținutul dumneavoastră, avem, de asemenea, dreptul de a-l modifica sau edita în funcție de formatul zilnic agreat de conducerea postului conform strategiei editoriale. În plus, pe lângă utilizarea conținutului, veți fi citat și ca sursă a acestuia (prenume, nume etc). 

5. Partajarea Conținutului

5.1 Anumite articole/texte/materiale oferă posibilitatea utilizatorilor de a le partaja prin intermediul Facebook, Twitter, Linkedin sau prin copierea link-ului (adresei).

5.2 Când utilizați conținutul nostru nu trebuie să:

  • copiați, republicați, editați, alterați, adăugați conținut într-o altă modalitate față de cele permise;
  • monetizați conținutul prin perceperea unei taxe de la alți utilizatori și/sau să utilizați conținutul pentru a genera venituri din publicitate;
  • utilizați conținutul într-un mod care ar putea induce în eroare alți utilizatori sau într-un mod care ar putea provoca pagube sau prejudicii Liberalist.ro;
  • îl partajați pe domenii, pagini, aplicații sau platforme care conțin material pornografic, violent sau care încurajează un comportament anti-social, texte sau imagini jignitoare, sau care pot aduce atingere originii rasiale, orientării religioase, genului, vârstei sau orientării sexuale.


6. Drepturile de autor

6.1 Utilizatorii declară și înțeleg că toate drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la drepturile de autor referitoare la programele de calculator, drepturile de autor referitoare la bazele de date, interfață grafică, imaginile, textele, însemnele și mărcile aparțin Companiilor indiferent de teritoriu.   În plus, utilizatorul declară și înțelege că nu va folosi informațiile și materialele protejate de astfel de drepturi decât în scopul utilizării Platformei și conform condițiilor din prezentul Contract de Utilizare.

6.2 Utilizarea Platformei, cu excepția utilizării pentru care aceasta a fost creată, este strict interzisă și încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Companiilor. Utilizarea în alte scopuri poate atrage răspunderea utilizatorilor conform Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

7. Încălcări ale Drepturilor de Autor

7.1 În situația în care considerați că pe Liberalist.ro există conținut care vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați utilizând adresa affordpr@gmail.com

7.2 Când ne notificați o încălcare a drepturilor de autor, va trebui să: (a) furnizați datele dumneavoastră de contact; (b) evidențiați/furnizați detaliile referitoare la conținutul care vă încalcă drepturile de autor; (c) demonstrați că dețineți drepturile de autor asupra conținutului respectiv și că publicarea acestuia nu a fost autorizată de către dumneavoastră.

7.3 După primirea notificării vom analiza dacă conținutul încalcă drepturile de autor și dacă acesta trebuie eliminat.

8. Link-uri Aplicații/Platforme Terțe

8.1 Uneori putem utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți. Nu suntem responsabili pentru modalitatea în care dumneavoatră le utilizați. Aceste aplicații/platforme/website-uri pot avea propriile condiții și politici de utilizare pe care aveți obligația să le citiți și analizați. În plus, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul Liberalist.ro.

8.2 Uneori, aplicații/platforme/website-uri terțe pot oferi link-uri către conținutul Liberalist.ro. Acest lucru nu înseamnă că avem o legătură cu website-ul respectiv sau că trebuie să prezumați asocierea sau afilierea Liberalist.ro la/cu acele aplicații/platforme/website-uri, în special acolo unde existența acestei relații nu a fost confirmată de către noi.

8.3 În situația în care accesați/vizualizați Liberalist.ro prin intermediul unei rețele de socializare (spre exemplu, accesați/vizualizați un articol partajat prin intermediul unei platforme de socializare), aceste Condiții vor fi în continuare valabile, iar în plus, se pot aplica și condițiile de utilizare proprii platformei prin care accesați/vizualizați conținutul (condiții de utilizare, politici privind confidențialitatea, inclusiv politici referitoare la cookie-uri)

9. Protecția antiphishing

9.1 Proprietarii nu transmit prin e-mail sau SMS mesaje de tip alertă, de verificare, de solicitare informații sau mesaje care conțin programe, aplicații sau redirecționări către diferite website-uri prin care le sunt cerute abonaților date cu caracter personal sau orice alte informații despre aceștia.

9.2 Mesaje de acest tip provin de la adrese de e-mail inexistente sau contrafăcute în vederea obținerii în mod fraudulos de informații confidențiale. În scopul prevenerii unor posibile fraude, vă rugăm să nu urmați și să nu dați curs solicitărilor conținute de acest tip de mesaje. În cazurile în care primiți astfel de mesaje, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa affordpr@gmail.com 

9.3 În vederea utilizării în mod corect și sigur a Platformei, vă rugăm să respectați următoarele reguli:

(i) să nu raspundeți la nicio solicitare privind comunicarea de date cu caracter personal (prenume, nume, adresă, număr telefon etc);

10. Despăgubiri

10.1 Prin acceptarea Condițiilor înțelegeți și declarați că veți despăgubi Proprietarii de orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzate prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Platformă prin intermediul terminalului dumneavoastră (PC, laptop, dispozitiv mobil) sau prin încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator sau terță parte.

11. Modificări ale Platformei

11.1 Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în împosibilitatea utilizării Platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

12. Forța majoră

12.1 Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Proprietarii nu vor putea fi făcute responsabile, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința acestora. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipmanetului tehnic utilizat pentru funcționarea Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor la telefon, viruși informatici, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

13. Dispoziții finale

13.1 Proprietarii vor putea transmite notificări referitoare la Platformă și/sau modificări ale acesteia, modificări referitoare la Termene și Condiții/Contractul de Utilizare. Notificările pot fi transmise prin intermediul unui pop-up afișat în website și/sau prin intermediul platformei Liberalist.ro.

13.2 Contractul de Utilizare și relația dintre dumneavoastră și Companii este guvernată de legea română. Orice dispută legată de utilizarea Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din București, România și va fi soluționată conform legislației aplicabile la momentul acesteia.

13.3 Anumite utilizări ale Platformei pot fi supuse unor termene și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Protecţia datelor cu caracter personal ale Clienţilor

Scopul colectării şi prelucrării de date cu caracter personal ale Clienților

LIBERALIST.RO va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale Clienților în următoarele scopuri:

În vederea furnizării Serviciului şi a îndeplinirii celorlalte obligaţii rezultând din contractul încheiate între LIBERALIST.RO şi Client, inclusiv în vederea notificării Clientului cu privire la orice modificări apărute în legătură cu Serviciul sau cu alte produse ori servicii oferite de LIBERALIST.RO;

În scopuri de publicitate şi marketing, cu acordul expres al Clientului.

Categorii de date colectate şi prelucrate de către LIBERALIST.RO

În vederea furnizării Serviciului, LIBERALIST.RO poate colecta şi prelucra următoarele informaţii şi date cu caracter personal ale Clienţilor, pentru scopurile mai jos arătate:

Datele pe care Clientul le furnizează prin completarea formularelor disponibile pe pagina de internet a Serviciului Liberalist.ro sau prin intermediul aplicației LIBERALIST.RO, în următoarele situaţii:

Adresă de email, nume si prenume Client, în scopul înregistrării Clientului în vederea creării unui cont personal pe pagina Serviciului, în cazul în care Clientul doreşte crearea unui asemenea cont;

Adresă de email, nume si prenume Client, la solicitarea de către Client a abonării la Serviciu sau la servicii suplimentare oferite de LIBERALIST.RO;

Adresă de email, nume si prenume Client, număr de telefon, la raportarea unei probleme privind funcţionarea Serviciului ori a paginii de internet a Serviciului;

Datele pe care Clientul le furnizează în cazul contactării LIBERALIST.RO sau a unui angajat al LIBERALIST.RO şi care sunt necesare în vederea furnizării Serviciului sau a îndeplinirii celorlalte obligaţii rezultând din contractul încheiat între LIBERALIST.RO şi Client, conform solicitării Clientului;

Date necesare în vederea efectuării sau privitoare la tranzacţiile efectuate de Client prin intermediul paginii de internet a Serviciului sau în alt mod:

date necesare pentru onorarea de către LIBERALIST.RO a comenzilor lansate de Client, incluzând datele de facturare, datele persoanei de contact, numărul de telefon, adresa de livrare a dispozitivelor de criptare (token) şi detalii privind dispozitivele pe care se instalează aplicaţia “LIBERALIST.RO”;

datele privind plata serviciului;

Date necesare pentru realizarea unor studii, în scopuri de cercetare, în vederea îmbunătăţirii permanente a Serviciului sau a dezvoltării unor servicii suplimentare, în cazul în care Clientul doreşte să furnizeze asemenea date;

Date privind accesările paginii de internet a Serviciului, incluzând datele de trafic, datele de localizare, loguri şi alte asemenea date, precum şi resursele accesate, în scopul îmbunătăţirii paginii de internet a Serviciului; fac excepţie logurile privind accesările pentru care este necesară autentificarea Clientului, care nu vor fi colectate şi prelucrate de LIBERALIST.RO.

Notă: În cazul în care LIBERALIST.RO intenționează să stocheze informații sau să obţină accesul la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator (utilizând e.g. cookies), sunt aplicabile prevederi speciale cu privire la acordul şi informarea Clientului.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele colectate de la Clienţi nu sunt tranferate sau stocate la o locaţie situată în afara României. Datele pot fi prelucrate de personalul LIBERALIST.RO sau al furnizorilor săi în vederea onorării comenzilor dumneavoastră, a efectuării plăţilor sau a furnizării de servicii suport. Prin transmiterea datelor cu caracter personal, vă daţi acceptul cu privire la acest transfer, stocarea şi prelucrarea datelor. LIBERALIST.RO va lua toate măsurile în mod rezonabil necesare pentru a asigura că transferul, stocarea şi prelucrarea datelor sunt efectuate în conformitate cu regulile şi principiile prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.

LIBERALIST.RO implementează proceduri şi mecanisme de securitate stricte în vederea prevenirii accesului neautorizat la datele cu caracter personal ale Clienţilor. Toate datele furnizate de Clienţi către LIBERALIST.RO sunt stocate pe servere securizate. Toate tranzacţiile cu cardul sunt protejate prin criptare printr-un serviciu de procesare plăți extern.

LIBERALIST.RO va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor primite din partea Clienţilor, însă nu răspunde pentru eventuale atingeri aduse securităţii datelor respective în cursul transmiterii acestora prin internet.

În cazul în care Clientul primeşte din partea LIBERALIST.RO o parolă care îi permite să acceseze anumite secţiuni ale paginii de internet a Serviciului, întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole revine Clientului.

Dezvăluirea către terţi a datelor cu caracter personal ale Clienţilor

LIBERALIST.RO poate să dezvăluie către terţi datele cu caracter personal ale Clienţilor în următoarele situaţii:

În situaţiile în care dezvăluirea datelor este obligatorie potrivit legii;

În situaţiile în care dezvăluirea datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor rezultând din contractele încheiate între LIBERALIST.RO şi Client, în vederea protejării intereselor legitime ale LIBERALIST.RO sau în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii unor persoane;

În cazul încheierii operaţiunilor de prelucrare de către LIBERALIST.RO:

către societăţi din acelaşi grup cu LIBERALIST.RO sau

către alte societăţi, în cazul preluării de către acestea a unor active sau acţiuni/părţi sociale ale LIBERALIST.RO, situaţie în care LIBERALIST.RO poate să dezvăluie aceste date către societatea din acelaşi grup, respectiv către cumpărătorul respectivelor active sau acţiuni/părţi sociale, dacă prelucrările ulterioare efectuate de aceşti destinatari au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială de către LIBERALIST.RO.

Drepturile Clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientul beneficiază de drepturile prevăzute prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special de:

dreptul de acces la date;

dreptul de intervenţie asupra datelor;

dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl vizează;

dreptul de a solicita ștergerea datelor;

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

dreptul de a se adresa justiţiei; și

orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se poate adresa departamentului Suport din cadrul LIBERALIST.RO, prin e-mail la următoarea adresă affordpr@gmail.com

De asemeni, Clientul poate refuza furnizarea datelor sale cu caracter personal către LIBERALIST.RO. Refuzul Clientului de a furniza astfel de date poate duce la imposibilitatea LIBERALIST.RO de a furniza Serviciul.